Vybudovanie kamerového systému v obci Dolné Plachtince

Zverejňujeme výzvu na predkladanie cenových ponúk v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Predmetom zákazky je vybudovanie kamerového systému v obci Dolné Plachtince.

Výzva na predkladanie cenových ponúk