Základné dokumenty

Základnými dokumentmi obce sú najmä:

  1. štatút obce,
  2. všeobecne záväzné nariadenia obce (ďalej len „nariadenia“),
  3. územný plán obce,
  4. predpisy obce upravujúce hospodárenie a nakladanie s majetkom obce,
  5. program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce,
  6. ďalšie koncepcie a strategické materiály obce.

Pre zobrazenie konkrétneho dokumentu zvoľte prosím položku v navigácii.