Demografia

Demografické údaje

Hustota a počet obyvateľov:
hustota obyvateľov na km2: 64
počet obyvateľov k 31.12.2015: 637

Bývajúce obyvateľstvo podľa národností
(% podľa posledného sčítania r. 2011, r. 2001):

Slovenská 88,17 93,33
Maďarská 1,47 1,50
Rómska 0,49 3,00
Česká 0,00 0,17
Chorvátska 0,17 0,00
Moravská 0,17 0,00
nezistená 9,35 2,00

Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania
(% podľa posledného sčítania r. 2011, r. 2001):

Rímskokatolícke 71,43 84,17
Evanjelické 8,20 8,67
Gréckokatolícke 0,17 0,00
Bez vyznania 2,30 4,17
Nezistené 17,90 3,00

Vývoj počtu obyvateľov:

Rok 2010 608
Rok 2011 602
Rok 2012 595
Rok 2013 612
Rok 2014 634
Rok 2015 637
Ekonomické údaje

Nezamestnanosť v obci: 8,36 %
Vývoj nezamestnanosti:

Rok 2010 16,31 %
Rok 2011 14,67 % -1,64 %
Rok 2012 5,04 % -9,63 %
Rok 2013 5,88 % +0,84 %
Rok 2014 8,36 % +2,48 %
Rok 2015 5,93 % -2,43 %