Dotácie

Aktuálne sme nezverejnili žiadnu výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce.

Výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu obec zverejní v priebehu rozpočtového roka s uzávierkou spravidla do 30.11. príslušného roka.