Tradičná vinárska súťaž

Už od nepamäti sa víno považuje za výnimočný nápoj, ktorému už v starovekých civilizáciách pripisovali božský pôvod. Tento lahodný mok inšpiroval jeho známych i menej známych milovníkov na množstvo múdrych konštatovaní. Veď kto by nepoznal IN VINO VERITAS – vo víne je pravda či VINA DANT ANIMOS – víno dodáva odvahu (Ovídius). Na víno sa dá nazerať aj vedecky, veď podľa Pasteura je najhygienickejším a najzdravším nápojom. Zmienka o víne nechýba ani v Starom zákone, kde sa možno dozvedieť VINUM BONUM LAETIFICAT COR HOMINIS, čiže dobré víno rozveseľuje srdce človeka.
Úvodné slová poukazujú na historický podtón pozitívneho vzťahu človeka k vínu, ktorý si tento nápoj obľúbil najmä pre jeho lahodnú chuť, liečivé účinky na organizmus i blahodárne účinky pre myseľ. Aj my, hoc‘ žijeme v časoch, pre vinára ťažkých, snažíme sa pokračovať v tomto historickom odkaze a zachovať tak kontinuitu vinohradníckeho charakteru nášho regiónu.
Usporadúvame preto každoročne už tradičnú vinársku súťaž pod pôvodným názvom „Plachtince“, ktorou sa snažíme zvýšiť vinárske povedomie, odbornosť výroby vína a s sňou súvisiacu kvalitu vína, priblížiť vinohradníctvo a vinárstvo potencionálnym záujemcom o toto pomaly zastaralé remeslo, teda vzbudiť záujem u mladých a podnietiť starších k akceptovaniu terajších spôsobov spracovania hrozna, výroby vína či kultúry podávania. Tieto elementárne prvky napriek ich jednoduchosti posúvajú vinohradníctvo postupne vopred, síce do polohy inej ako sme zvyknutí, ale do polohy reálnej, prislúchajúcej k dnešku. Logo súťaže „Plachtince“ je pôvodným názvom súťaže, pochádzajúci od zakladateľa súťaže neb. Milana Toldyho, na odkaz ktorého sme v roku 2002 nadviazali a snažíme sa v ňom pokračovať.

AKTUÁLNE INFORMÁCIE PODROBNOSTI