Návrhy VZN

Na tomto mieste môžete odoslať Vaše pripomienky k navrhovaným nariadeniam. V prípade, že nižšie nie je zverejnený žiadny dokument k pripomienkovaniu, pravdepodobne uplynula alebo ešte nezačal doba, počas ktorej môžete dokument pripomienkovať.

VZN 1_2022 o miestnom referende