Poloha a geografia

Geografická poloha obce: okres Veľký Krtíš, mikroregión Východný Hont
Susedné mestá a obce: Veľký Krtíš, Príbelce, Obeckov, Stredné Plachtince
Celková rozloha kat. územia obce: 987,7 ha
Nadmorská výška: 203 m.n.m.

Obec Dolné Plachtince leží na severnom okraji Ipeľskej kotliny v širokej plytkej doline Plachtinského potoka. Pahorkatinný povrch chotára je na širokých plochých chrbtoch, ktoré tvoria uloženiny z mladších treťohôr, časť vystupujúcu na juhovýchodný okraj Krupinskej výšiny aj andezitické tufity. Dubové lesíky sú len na strmších úbočiach a v jarkoch. Má hnedozemné a illimerizované pôdy. Územie Plachtinského chotára tvorili pôvodne plytčiny rozsiahleho pravekého mora. V oblasti sa našli skameneliny žralokov, dinosaurov a mamutov. Uhoľné vrstvy sa tiahnu od Stredných Plachtiniec až po Obeckov, čiže aj cez územie obce.