Nájomné byty

Obec Dolné Plachtince má vo vlastníctve nájomný bytový dom s 24 bytovými jednotkami bežného štandardu.

zoznam bytov

 

Podmienky prideľovania bytov stanovujú aktuálne platné zásady

Smernica S-1_2023 Zásady prideľovania nájomných bytov.pdf

 

prílohy k zásadám:

1. Žiadosť o pridelenie bytu:  Smernica S-1_2023 príloha 1.pdf

     Prílohy k žiadosti o pridelenie bytu: PRILOHY K ZIADOSTI.pdf

2. bodové hodnotenie žiadateľa vzor: Smernica S-1_2023 príloha 2.pdf

 

Ďalšie informácie:

DOMOVÝ PORIADOK
Čo do kanalizácie nepatrí_2
Zmluvy