Návrh rozpočtu

Na tomto mieste nám môžete nájsť návrhy rozpočtu pred schvaľovaním, zverejnené na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli.

Ak chcete návrh rozpočtu pripomienkovať, využite e-služby DCOM.