Sociálne služby

Obsah tejto stránky je v štádiu prípravy.

Priemerné bežné výdavky, priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu a ekonomicky oprávnené náklady za sociálne služby poskytované Obcou Dolné Plachtince v roku 2022 nájdete tu.