Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov

Obec Dolné Plachtince zverejňuje v zmysle § 72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách:

Ekonomicky oprávnené náklady opatrovateľská služba za kalendárny rok 2023 v pôsobnosti obce  EON_2023 pdf.
Ekonomicky oprávnené náklady opatrovateľská služba za kalendárny rok 2022 v pôsobnosti obce  EON_2022 pdf.

 

Na základe požiadavky neverejného poskytovateľa sociálnych služieb Annamaria n.o., zariadenie pre seniorov, Dolné Plachtince 80, IČO: 50572024, zverejňujeme výpočet ekonomicky oprávnených nákladov v zmysle § 72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách:

EON Annamaria 2022 (pdf, zverejnené dňa 19.2.2022)
EON Annamaria 2023 (pdf, zverejnené dňa 17.2.2023)