aktuálne informácie

    Udalosti posledných dvoch rokov nás nútia meniť svoje zvyklosti a postoje. Aj našu tradičnú súťaž, rovnako ako všetky podujatia, postihli obmedzenia a zmeny. Náš nosný termín – posledná fašiangová sobota – bol pre COVID-19 nerealizovateľný. Chceme však zachovať ročník a dopriať vám, vinárom, potešenie zo získaného ohodnotenia. Rozhodli sme sa usporiadať dvadsiaty tretí  ročník súťaže vín “Plachtince 2022” v náhradnom termíne.
    Je známe, že našou ambíciou je byť neutrálnou pôdou, miestom nezaťaženým komerčným bojom konkurenčných firiem, súťažou, kde nejde o víťazstvo. Miestom, kde sa výrobcovia vín môžu dozvedieť o svojom víne pravdu, objektívne ohodnotenie.
     U nás sa vašim vzorkám vín venujeme osobitne, so záľubou a so zreteľom na objektivitu. Preto sa u nás nikdy nestalo a ani nikdy nestane, aby bolo hodnotenie akokoľvek manipulované. Výsledky hodnotenia sú dostupné ihneď po skončení odbornej degustácie, bez zbytočného odkladu. Objektívnosť neberieme ako frázu, myslíme to vážne. Garantujeme, že degustátori nevedia čie víno degustujú. Vína číslujeme až tesne pred odborným hodnotením (nikto, ani personál do poslednej chvíle nevie, aké bude mať víno súťažné číslo vzorky). Súťažné čísla vygeneruje počítač v poradí, v akom budú vína predkladané pred degustačnú komisiu. Odbornej degustačnej komisii, ktorej členmi sú renomovaní enológovia, sú vína predkladané plne zahalené, deklarované sú len strohé údaje o víne a to: kategória a ročník. Kategorizácia vín podľa zvyškového cukru napomáha správnosti zaradenia vína tak, že nebude zaradené suché víno medzi vína so zvyškovým obsahom cukru, či naopak. Triedenie podľa ročníka zabezpečí porovnateľnosť vzoriek jednotlivých odrôd vo vzťahu k určitému ročníku (tzv. horizontálna degustácia).  Komisári nehodnotia víno podľa nepodstatných kritérií, je už prežitý prístup hodnotenia odrodovej vernosti. Hodnotia, či im víno chutí a akej je celkovej kvality, 100 bodovým systémom hodnotenia v zmysle štandardov OIV/UIE.
Novinkou našej súťaže je kategória VII – vína šumivé a perlivé, Šumivé  alebp perlivé (sýtené) vína vyrába čoraz viac vinárov, preto aj naša súťaž reflektuje túto skutočnosť. Šumivé a perlivé vína sa budú hodnotiť osobitne.
  Na objektivitu súťaže dohliada nezávislý garant, ktorý garantuje odrodové zoradenie vzoriek ako aj celkový priebeh odbornej degustácie.
        Poplatok za prihlásenie vzorky do súťaže je 3 Eurá.

Ak Vás naša ponuka na účasť v súťaži oslovila, vyplňte prosím priloženú prihlášku a dodajte vzorky na OBECNÝ ÚRAD v Dolných Plachtinciach do 8. apríla 2022, v čase od 8:00 do 15:30 hod. (v prípade odôvodneného nedodržania termínu, kontaktujte
organizátorov telefonicky; v tom prípade je potrebné doručiť prihášku mailom na adresu obec@dolneplachtince.sk, alebo vzorky zaregistrovať na www.dolneplachtince.sk v online registračnom formulári).

Výsledky súťaže budú uverejnené na tomto umiestnení a v katalógu, ktorý bude k dispozícii na verejnej ochutnávke.

Stiahnite si: prihlaska.doc    Štatút_2022.pdf

Vína môžete prihlásiť vyplnením online formulára tu:  REGISTRAČNÝ FORMULÁR.