aktuálne informácie

Vážení priatelia!

Veru, dvadsiaty piaty krát usporadúvame pre všetkých Vás, tradičnú vinársku súťaž “Plachtince”, na ktorú si Vás dovoľujeme srdečne pozvať.

Našim cieľom od samého vzniku súťaže je predstavenie vín a vinárov z okresu Veľký Krtíš i širšieho okolia a zachovanie vinárskej tradície vzbudením záujmu o vinohradníctvo a vinárstvo.
Termín verejnej ochutnávky je tradične v poslednú fašiangovú sobotu (sobota pred popolcovou stredou). Tento skorý termín nás stavia do pozície jednej z prvých súťaží, kde si môžete svoje vína otestovať a vytvoriť si predstavu o ich potenciáli.

Našou ambíciou je byť neutrálnou pôdou, miestom nezaťaženým komerčným bojom konkurenčných firiem. Súťažou, kde nejde o víťazstvo. Miestom, kde sa výrobcovia vín môžu dozvedieť o svojom víne pravdu, objektívne ohodnotenie.

Objektívnosť neberieme ako frázu, myslíme to vážne a robíme všetko pre to, aby boli výsledky tak verné skutočnosti ako to len umožňuje samotné senzorické hodnotenie.

Ak Vás naša ponuka na účasť v súťaži oslovila, vyplňte prosím
priloženú prihlášku a dodajte vzorky na OBECNÝ ÚRAD v Dolných
Plachtinciach v termínoch:
pondelok – streda 29 – 31. januára 2024 8:00 – 15:30,
štvrtok 01. februára 2024 do 12:00.

V prípade odôvodneného nedodržania termínu, nás kontaktujte telefonicky a prihlášku doručte e-mailom: obec@dolneplachtince.sk.
Prihlášky doručené po tomto termíne z časových dôvodov nemôžu byť zaradené do súťaže.

Poplatok za prihlásenie vzorky do súťaže je 3 Eurá.

Podmienky na účasť v súťaži:
1. Do súťaže možno prihlásiť prírodné hroznové vína tiché – biele, ružové a červené.
2. Každý účastník súťaže vypíše prihlášku a odošle ju na adresu usporiadateľa. Prihlášku sa účastník zaväzuje vyplniť pravdivo.
3. Z každej prihlásenej vzorky účastník do stanoveného termínu dodá 3 typizované fľaše 0,75 l. Fľaše musia byť označené štítkom s údajmi: NÁZOV VÍNA, PRÍVLASTOK, KATEGÓRIA, ROČNÍK, NÁZOV/MENO VÝROBCU, ADRESA.
4. Dodané vzorky sa stávajú majetkom usporiadateľa.
5. Zber vzoriek organizátor nezabezpečuje.
6. Organizátor si vyhradzuje právo zakúpiť z najvyššie ocenených vín do 6 fliaš v trhových cenách.

Súťažné kategórie:
I. Vína biele tiché suché
II. Vína biele tiché polosuché a polosladké
III. Vína ružové
IV. Vína červené tiché suché
V. Vína červené tiché polosuché a polosladké
VI. Vína biele prírodne sladké, bez rozdielu farby hrozna)
VII. Vína sýtené, perlivé a sekty
VIII. Vína samorodné
IX. Vína ovocné
X. Vína naturálne
XI. Vína tokajské

Výsledky súťaže budú uverejnené na tomto umiestnení a v katalógu, ktorý bude k dispozícii na verejnej ochutnávke.

Stiahnite si: prihlaska.doc   statut_2024.pdf  statut_2024_tlac.pdf

Výsledky.pdf

Vína môžete prihlásiť vyplnením online formulára tu:  REGISTRAČNÝ FORMULÁR.

Program akcie:

 • Najneskorší termín dodania vzoriek: 01. február 2024
  (štvrtok) 12:00 h.
 • Odborné vyhodnotenie – degustácia: 02. február 2024
  (piatok) 9:30 h.
 • Verejná ochutnávka: 10. február 2024
  (sobota)
  – otvorenie výstavy vín 15:00 h.
  – odovzdávanie hlavných ocenení 16:00 h.

Organizátor:
Obec Dolné Plachtince
991 24 Dolné Plachtince 95
Tel.: 047/483 000 3
V zastúpení: Bc. Cyril Bartók, starosta obce
Odborný garant a predseda hodnotiacich komisií:
Ing. Ondrej Celleng
Preberanie vzoriek:
Jozef Turčáni 0917 963 947