aktuálne informácie

Tradícia vinohradníctva a vinárstva už od nepamäti dotvára prirodzený obraz o našom regióne“. Už devätnásty rok začíname príhovor touto vetou. Pestovaním viniča a výrobou vína na našom území si ľudia po stáročia zarábali na živobytie i prikrášili takmer vždy neľahký život. Celé generácie sa snažili zlepšovať pestovateľské podmienky pre vinič, aj kvalitu vína. V priebehu času sa práve vinárstvo spontánne stalo osožnou záľubou vinára, ku ktorej sa hrdo hlási. Aj my nadväzujeme na odkaz predošlých generácií a usporadúvame preto po devätnásty krát súťaž vín “Plachtince 2018”. Vyvrcholením tradičnej vinárskej súťaže je Verejná výstava vín, spojená s ochutnávkou, ktorá sa uskutoční dňa
10. februára 2018 v priestoroch Kultúrneho domu v Dolných Plachtinciach.

Účasť v súťaži vín je peknou šancou na objektívne ohodnotenie aj Vašej práce. Veríme, že túto šancu využijete zapojením sa s Vašimi vzorkami vín a porovnáte tak ich kvalitu so vzorkami ostatných účastníkov.

Súťaž prebieha už tradične pri zachovaní najväčšej možnej objektivity, kde vzorky vín hodnotí odborná degustačná komisia, ktorej členmi sú renomovaní odborníci vo výrobe vín a degustácii v Európskom meradle. Na objektivitu dohliada nezávislý garant,
ktorý garantuje odrodové zoradenie vzoriek ako aj celkový priebeh odbornej degustácie. Dodržiavame štandardný 100 bodový systém hodnotenia, OIV/UIE. Pozorne si prosím prečítajte štatút súťaže.

Ak Vás naša ponuka na účasť v súťaži oslovila, vyplňte prosím priloženú prihlášku a dodajte vzorky na OBECNÝ ÚRAD v Dolných Plachtinciach do 05. februára 2018, v čase od 8:00 do 15:30 hod. (v prípade odôvodneného nedodržania termínu, kontaktujte
organizátorov telefonicky; v tom prípade je potrebné doručiť prihášku mailom na adresu obec@dolneplachtince.sk, alebo vzorky zaregistrovať na www.dolneplachtince.sk v online registračnom formulári).

REGISTRAČNÝ POPLATOK je 3 € za vzorku. Platí sa v hotovosti pri preberaní vzoriek, alebo prevodom na účet VÚB č.ú.: SK64 0000 0000 0192 2402, var. symbol 20180210, konšt. symbol 0968, do poznámky uveďte vaše obchodné meno.

Výsledky súťaže budú uverejnené v katalógu, ktorý bude k dispozícii na verejnej ochutnávke.

Stiahnite si: Prihláška vín do súťaže, Štatút 2018

Vína môžete prihlásiť vyplnením online formulára tu: kliknite sem.

VÝSLEDKY:   Výsledovka_2018.pdf