aktuálne informácie

Výsledky pdf

Tradícia vinohradníctva a vinárstva už od nepamäti dotvára prirodzený obraz o našom regióne. Pestovaním viniča a výrobou vína na našom území si ľudia po stáročia zarábali na živobytie i prikrášili takmer vždy neľahký život. Celé generácie sa snažili zlepšovať pestovateľské podmienky pre vinič, aj kvalitu vína. Neodpustíme si tento tradičný úvod, ktorý každoročne čítate už dvadsiaty krát.

Nadväzujeme na odkaz predošlých generácií a usporadúvame preto už dvadsiaty ročník súťaže vín “Plachtince 2020”. Vyvrcholením tradičnej vinárskej súťaže je Verejná výstava vín, spojená s ochutnávkou, ktorá sa uskutoční dňa 22. februára 2020 v sále Kultúrneho domu v Dolných Plachtinciach. Našou ambíciou je byť neutrálnou pôdou, miestom nezaťaženým komerčným bojom konkurenčných firiem, súťažou, kde nejde o víťazstvo. Miestom, kde sa výrobcovia vín môžu dozvedieť o svojom víne pravdu, objektívne ohodnotenie. A aspoň raz v roku sa zísť, na chvíľu zabudnúť na obchody a hektický stereotyp, vymeniť si skúsenosti a potešiť sa zo svojich úspechov a úspechov iných priateľov vinárov. Veríme, že túto šancu využijete zapojením sa s Vašimi vzorkami vín.

U nás sa vašim vzorkám vín venujeme osobitne, so záľubou a so zreteľom na objektivitu. Preto sa u nás nikdy nestalo a ani nikdy nestane, aby bolo hodnotenie akokoľvek manipulované. Výsledky hodnotenia sú dostupné ihneď po skončení odbornej degustácie, bez zbytočného odkladu. Objektívnosť neberieme ako frázu, myslíme to vážne. Garantujeme, že degustátori nevedia čie víno degustujú. Vína číslujeme až tesne pred odborným hodnotením (nikto, ani personál do poslednej chvíle nevie, aké bude mať víno súťažné číslo vzorky). Súťažné čísla vygeneruje počítač v poradí, v akom budú vína predkladané pred degustačnú komisiu. Odbornej degustačnej komisii, ktorej členmi sú renomovaní enológovia, sú vína predkladané plne zahalené, deklarované sú len strohé údaje o víne a to: kategória a ročník. Kategorizácia vín podľa zvyškového cukru napomáha správnosti zaradenia vína tak, že nebude zaradené suché víno medzi vína so zvyškovým obsahom cukru, či naopak. Triedenie podľa ročníka zabezpečí porovnateľnosť vzoriek jednotlivých odrôd vo vzťahu k určitému ročníku (tzv. horizontálna degustácia). Komisári nehodnotia víno podľa nepodstatných kritérií, je už prežitý prístup hodnotenia odrodovej vernosti. Hodnotia, či im víno chutí a akej je celkovej kvality, 100 bodovým systémom hodnotenia v zmysle štandardov OIV/UIE.

Na objektivitu dohliada nezávislý garant, ktorý garantuje
odrodové zoradenie vzoriek ako aj celkový priebeh odbornej
degustácie.

Poplatok za prihlásenie vzorky do súťaže je ako obvykle 3,- Eur.
Poplatok je potrebné uhradiť pri dodaní vzoriek do pokladne obce.

Ak Vás naša ponuka na účasť v súťaži oslovila, vyplňte prosím priloženú prihlášku a dodajte vzorky na OBECNÝ ÚRAD v Dolných Plachtinciach do 13. februára 2020, v čase od 8:00 do 15:30 hod. (v prípade odôvodneného nedodržania termínu, kontaktujte
organizátorov telefonicky; v tom prípade je potrebné doručiť prihášku mailom na adresu obec@dolneplachtince.sk, alebo vzorky zaregistrovať na www.dolneplachtince.sk v online registračnom formulári).

Výsledky súťaže budú uverejnené na tomto umiestnení a v katalógu, ktorý bude k dispozícii na verejnej ochutnávke.

Stiahnite si: Prihláška vín do súťaže, Štatút 2020, Výsledky pdf

Vína môžete prihlásiť vyplnením online formulára tu:  REGISTRAČNÝ FORMULÁR.