aktuálne informácie

Vážení priatelia!

Usporadúvame pre všetkých Vás, milovníkov vínka už dvadsiaty štvrtý ročník tradičnej vinárskej súťaže “Plachtince 2023”.

Je známe, že našou ambíciou je byť neutrálnou pôdou, miestom nezaťaženým komerčným bojom konkurenčných firiem, súťažou, kde nejde o víťazstvo. Miestom, kde sa výrobcovia vín môžu dozvedieť o svojom víne pravdu, objektívne ohodnotenie.
U nás sa vašim vzorkám vín venujeme osobitne, so záľubou a so zreteľom na objektivitu. Preto sa u nás nikdy nestalo a ani nikdy nestane, aby bolo hodnotenie akokoľvek manipulované. Výsledky hodnotenia sú dostupné ihneď po skončení odbornej degustácie, bez zbytočného odkladu.

Objektívnosť neberieme ako frázu, myslíme to vážne:

  • Garantujeme, že degustátori nevedia čie víno degustujú.
  • Vína číslujeme až tesne pred odborným hodnotením (nikto, ani personál do poslednej chvíle nevie, aké bude mať víno súťažné číslo vzorky). Súťažné čísla vygeneruje počítač v poradí, v akom budú vína predkladané pred degustačnú komisiu.
  • Odbornej degustačnej komisii, ktorej členmi sú renomovaní enológovia, sú vína predkladané plne zahalené, deklarované sú len strohé údaje o víne a to: kategória a ročník.
  • Kategorizácia vín podľa zvyškového cukru napomáha správnosti zaradenia vína tak, že nebude zaradené suché víno medzi vína so zvyškovým obsahom cukru, či naopak.
  • Triedenie podľa ročníka zabezpečí porovnateľnosť vzoriek jednotlivých odrôd vo vzťahu k určitému ročníku (tzv. horizontálna degustácia).
  • Komisári nehodnotia víno podľa nepodstatných kritérií. Prístup hodnotenia vína podľa odrodovej vernosti je už prežitý. Komisári hodnotia, či im víno chutí
    a akej je celkovej kvality, 100 bodovým systémom hodnotenia v zmysle
    štandardov OIV/UIE.

Aby sme však mohli vína správne zoradiť, je dôležité, aby ste vína správne deklarovali a uvádzali aj adekvátnu hodnotu zvyškového cukru. V prípade, že nemáte k dispozícii analytické údaje, budú zástupcom organizačného tímu do prihlášky doplnené pomocné údaje slúžiace k správnemu zaradeniu vína do poradia hodnotenia. Vyhradzujeme si
právo zmeny kategórie, ak je víno nesprávne deklarované.

Na objektivitu súťaže dohliada nezávislý garant, ktorý garantuje
odrodové zoradenie vzoriek ako aj celkový priebeh odbornej
degustácie.

Poplatok za prihlásenie vzorky do súťaže je 3 Eurá.

Ak Vás naša ponuka na účasť v súťaži oslovila, vyplňte prosím priloženú prihlášku a dodajte vzorky na OBECNÝ ÚRAD v Dolných Plachtinciach do 08. februára 2023, v čase od 8:00 do 15:30 hod.
V prípade odôvodneného nedodržania termínu, kontaktujte organizátorov telefonicky; v tom prípade je potrebné doručiť prihlášku e-mailom na adresu obec@dolneplachtince.sk.

Výsledky súťaže budú uverejnené na tomto umiestnení a v katalógu, ktorý bude k dispozícii na verejnej ochutnávke.

Stiahnite si: prihlaska.doc  statut_2023.pdf

Vína môžete prihlásiť vyplnením online formulára tu:  REGISTRAČNÝ FORMULÁR.