Cirkev

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Dolné Plachtince
991 24 Dolné Plachtince 177

Telefón: 047/483 01 64
E-mail: dolne.plachtince@fara.sk

Filiálky:

  • Horné Plachtince
  • Plachtinské Lazy
  • Príbelce
  • Stredné Plachtince

Správca farnosti: Mgr. Ladislav Deset
Rozloha farnosti: 68,45 km2

 

Od 6.5.2020 sa môžu slúžiť sväté omše za účasti veriacich.

„Majme na pamäti, že až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. Účasť bude od 6. mája možná, avšak stále dobrovoľná – aj čo sa týka nedelí a sviatkov. Zároveň budú pokračovať vysielania bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií.

Nesmieme zabudnúť, že koronavírus je spojený s väčším zdravotným rizikom pre starších: svoju prítomnosť na bohoslužbách nech preto veriaci vo vyššom veku ešte zvážia.  (zdroj: tkkbs.sk)

Sväté omše budú:  

Dátum Deň Čas Úmysel Miesto
06.05. Streda  18:00
07.05. Štvrtok  18:00
08.05. Piatok  18:00
09.05. Sobota  07:30
10.05. Nedeľa  10:30 za farníkov   

Prosím veriacich aby zachovali nasledovné pokyny:
1. do kostola príchod s rúškom
2. pri príchode dezinfikovať ruky
3. sadnúť si iba na vyznačenom mieste
4. podávanie rúk sa vynechá
5. sväté prijímanie na ruku
6. sakristia je len pre kňaza, kostolníka a asistenciu.

Prosím o dôsledné zachovanie pokynov, aby sme týmto vyjadrili jednotu viery a pokoja.

Mgr. Ladislav Deset, farár

Exteriér kostola