Cirkev

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Dolné Plachtince
991 24 Dolné Plachtince 177

Telefón: 047/483 01 64
E-mail: dolne.plachtince@fara.sk

Filiálky:

  • Horné Plachtince
  • Plachtinské Lazy
  • Príbelce
  • Stredné Plachtince

Správca farnosti: Mgr. Ladislav Deset
Rozloha farnosti: 68,45 km2

 

Poriadok bohoslužieb:  4. nedeľa po NARODENÍ PÁNA – ZJAVENIE PÁNA

 

Exteriér kostola

 

Dátum Deň Čas Úmysel Miesto
03.02. Nedeľa 10.30    za farníkov z,Gl,K, †
04.02. Pondelok z
05.02. Utorok  17.00 č
06.02. Streda  07.30 č
07.02. Štvrtok  17.00 z
08.02. Piatok  17.00 č
09.02. Sobota  07.30 b
10.02. Nedeľa 10.30    za farníkov z,Gl,K, †