Cirkev

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Dolné Plachtince
991 24 Dolné Plachtince 177

Telefón: 047/483 01 64
E-mail: dolne.plachtince@fara.sk

Filiálky:

  • Horné Plachtince
  • Plachtinské Lazy
  • Príbelce
  • Stredné Plachtince

Správca farnosti: Mgr. Ladislav Deset
Rozloha farnosti: 68,45 km2

S účinnosťou od 23.12.2020 na základe vyhlášky RÚVZ Veľký Krtíš sa do odvolania budú slúžiť omše bez prítomnosti veriacich.

„Majme na pamäti, že až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. Zároveň budú pokračovať vysielania bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií.

Nesmieme zabudnúť, že koronavírus je spojený s väčším zdravotným rizikom pre starších: svoju prítomnosť na bohoslužbách nech preto veriaci vo vyššom veku ešte zvážia.  (zdroj: tkkbs.sk)

Sväté omše budú: 4. Adventná NEDEĽA

Dátum Deň Čas Úmysel Miesto
20.12. Nedeľa  10.30    za farníkov f,K, /†/
21.12. Pondelok f
22.12. Utorok  07.30 + Mária   /č. 148/ f
23.12. Streda  17.00 + Viera /č. 174/ f
24.12. Štvrtok 07.30

 24.00

    úmysel

   pastierska polnočná

f

b,Gl,K

25.12. Piatok  10.30    za farníkov b,Gl,K,/†/
26.12. Sobota  10.30 + Ján  /č. 128/ č,gl
27.12. Nedeľa  10.30    za farníkov sl,b,Gl,K,†

 

Sv. Omše: slávia sa za účasti 25% kapacity kostola. Každá druhá lavica musí byť voľná a každé druhé miesto v obsadenej lavici musí byť tiež voľné.

Prosím veriacich aby zachovali nasledovné pokyny:
1. do kostola príchod s rúškom
2. pri príchode dezinfikovať ruky
3. sadnúť si iba na vyznačenom mieste
4. podávanie rúk sa vynechá
5. sväté prijímanie na ruku
6. sakristia je len pre kňaza, kostolníka a asistenciu.

Prosím o dôsledné zachovanie pokynov, aby sme týmto vyjadrili jednotu viery a pokoja.

 

Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť.
Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení, spôsobenými pandémiou
a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých, o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú, o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú
politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.
Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a morálne. V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou.
Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať
v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Biskupi k modlitbe zároveň odporúčajú pripojiť modlitbu posvätného ruženca, čítanie Svätého písma a konkrétne skutky lásky k blížnemu.

 

Mgr. Ladislav Deset, farár

 

 

V chrámoch je potrebné viditeľne (na dverách alebo vo výveske) umiestniť
nasledovné oznamy:

1. V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať
v domácej izolácii.
2. Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, treba
telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto
hromadného podujatia.
3. Zákaz podávania rúk.

Ohľadom krstov, sobášov a pohrebov zostáva v platnosti to, čo doteraz (pre najbližších príbuzných, s limitom jedna osoba na 15m2 chrámu v interiéri a 2m rozstupy
v exteriéri).

 

Exteriér kostola