Viacúčelové športové ihrisko pre Materskú školu Dolné Plachtince

Zverejňujeme výzvu na predkladanie cenových ponúk v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Predmetom zákazky je Viacúčelové športové ihrisko pre Materskú školu Dolné Plachtince.

Ihrisko pre D. Plachtince – výzva na súťaž + 5 príloh (pdf)
Príloha č.1 – cenová ponuka na vyplnenie (docx)
Príloha č.2 – vyhlásenie uchádzača na vyplnenie (docx)
Rekapitulácia objektov stavby (xlsx)
Krycí list rozpočtu (xlsx)
SO 01 – Ihrisko (xlsx)
SO 02 – Oplotenie (xlsx)
SO 03 – Rampa (xlsx)