Pripomienkovanie

Na tomto mieste si môžete prezrieť pripomienky k návrhom dokumentov.

V prípade, že nižšie nie je v zozname žiadny dokument, pravdepodobne uplynula alebo ešte nezačal doba, počas ktorej je možné pripomienky dokumentu sledovať.

Ak je po výbere dokumentu zoznam pripomienok prázdny, znamená to, že k dokumentu neboli doteraz vznesené žiadne pripomienky.

Nasledujúci obsah je prepojený so systémom DCOM.