Symboly

Erb Vlajka Pečať

Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce. Na tvorbu každého z nich sa vzťahujú osobitné heraldické (náuka o erboch), vexilologické (náuka o vlajkách) a sigilografické (náuka o pečatiach) zákonitosti, pravidlá a zvyklosti.

Erb obce Dolné Plachtince má túto podobu:
v modrom štíte strieborný rytier, svätý Martin, so zlatým chocholom na prilbici, v pravici pred sebou so strieborným položeným obráteným mečom prekrývajúcim ľavicou držaný červený vejúci plášť, v pravom hornom rohu zlatá, purpurom podšitá koruna. Znamenie je vložené do dolu zaobleného, neskorogotického, či tiež španielskeho heraldického štítu. V zmysle heraldickej konvencie sa môže zlatá podľa potreby zamieňať žltou a strieborná bielou, pričom sa však vždy popisuje ako zlatá a strieborná.

Vlajka obce Dolné Plachtince pozostáva z deviatich pozdĺžnych pruhov vo farbách
modrej, bielej, modrej, žltej, červenej, žltej, modrej, bielej a modrej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do treti ny jej listu.

Pečať obce Dolné Plachtince je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom
OBEC DOLNÉ PLACHTINCE. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.

Prečítajte si tiež:  heraldická štúdia

Stiahnite si:  leták heraldické symboly