Dolné Plachtince chodníky – úseky E a F

Zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác s názvom Dolné Plachtince – chodníky – úseky E a F (Výzva zaslaná na zverejnenie do Vestníka verejného obstarávania  dňa 22. apríla 2022)

VYZVA zaslaná do VVO 22.04.2022.pdf