Verejné súťaže

Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci na podnikateľskú činnosť
Vybudovanie kamerového systému
Rekonštrukcia parkoviska pri autobusovej zastávke