Organizácie zriadené obcou

Obec Dolné Plachtince je zriaďovateľom organizácií:

Základná škola 991 24 Dolné Plachtince 34 Bez právnej subjektivity
Materská škola 991 24 Dolné Plachtince 95 Bez právnej subjektivity

Základná škola v Dolných Plachtinciach

základná škola zrušená od 1.9.2019. Právnym nástupcom je obec.
Kontakt:                      tel.: 047/483 04 02   obec@dolneplachtince.sk

 

Materská škola v Dolných Plachtinciach

Riaditeľ školy:          Anna Horniaková
Adresa:                        991 24 Dolné Plachtince 95
Kontakt:                       tel.: 047/48 300 97    matskola.dp@gmail.com

MŠ navštevuje 24 detí.