Radosti v Háji I – poďakovanie

Dovoľte mi, aby som sa poďakoval predovšetkým návštevníkom podujatia za to, že si našli čas, prijali naše pozvanie a prišli za kultúrou a starými zvykmi. Moje poďakovanie patrí  pánovi Mgr. Art. Cyrilovi Párišovi za celé programové zabezpečenie, účinkujúcim: Juraj Matiaš z Horných Plachtiniec – talk show o ľudových zvykoch, Mária Cellengová z Príbeliec – štrikovanie štrimflí, Zuzana Tereková z Horných Plachtiniec,  Zuzana Backová z Veľkého Krtíša, Mária […]

Čítať viac

Porucha vodovodu

Vážení občania. V obci vznikla porucha vodovodu, ktorej odstránenie pravdepodobne bude vyžadovať rozsiahlejšie práce. Je pravdepodobné, že bude nevyhnutná odstávka pitnej vody na niekoľko hodín. Z toho dôvodu Vám odporúčame napustiť si pitnú vodu do zásoby. Na zistení rozsahu poruchy a jej bezprostrednom odstránení sa intenzívne pracuje. Ďakujeme za porozumenie. Zároveň vyhlasujem prísny zákaz akéhokoľvek zakladania ohňa na otvorenom priestranstve.

Čítať viac
1 11 12 13 14 15 17