Radosti v Háji – ZRUŠENÉ

S poľutovaním vám oznamujeme, že podujatie „Radosti v Háji“, ktoré sa malo konať 7.7.2017 o 19:00 v Háji je ZRUŠENÉ z dôvodu nepriaznivého počasia a výstrahy SHMÚ 2.stupňa v čase 16:00 – 23:00. Výstraha SHMÚ: http://www.shmu.sk/dynamic/meteo/vystrahy/v2/vystrahy_popup.php?region=VK&page=987&flush=2e18e3b88fb742a4392d7621a8d43c2f. Ospravedlňujeme sa, veríme však, že prijmete pozvanie na podujatie v nasledujúcich termínoch počas prázdnin, ktoré vám včas oznámime.

Čítať viac

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Dolné Plachtince

Obecné zastupiteľstvo v Dolných Plachtinciach uznesením č. 2/2017 zo dňa 9.2.2017 schválilo: Vyhlásenie konania voľby hlavného kontrolóra obce Dolné Plachtince, ustanovilo: náležitosti písomnej prihlášky a podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Dolné Plachtince. V súlade s § 18 a, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov OZ Dolné Plachtince vyhlasuje deň konania […]

Čítať viac
1 9 10 11 12