Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022

Obec Dolné Plachtince v súlade s §4/6 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022. ÚROVEŇ VYTRIEDENIA V OBCI DOLNÉ PLACHTINCE JE: 65,77%. Sadzba poplatku pre rok 2023 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro.t-1 (platná pd […]

Read more

Mestám a obciam zhasína nádej

Vážení občania, pripájame sa k celoslovenskej iniciatíve „Mestám a obciam zhasína nádej“, podľa ktorej dňa 30.1.2023, v čase od 19:00 hod. do 19:30 hod. demonštratívne zhasneme verejné osvetlenie a dáme tak najavo, že situácia s neriešením cien energií pre samosprávy má mimoriadne vážne a negatívne dopady na plnenie mnohých našich základných úloh a povinností, čo sa dotkne aj bežného života […]

Read more
1 2 3 4 5 34