PPA

Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva všetkých žiadateľov priamych podpôr, ktorí splnili podmienku na získanie podpory na plochu v roku 2020, aby si neodkladne a urýchlene pozreli emaily, kde im boli zaslané predtlačené Identifikačné listy na rok 2021 a Jednotné žiadosti na podpory pre rok 2021.

Čítať viac
1 2 3 4 21