Jarné vypaľovanie

Vážení občania !  Príjemné jarné a slnečné počasie priam zvádza hlavne záhradkárov k zvýšenej aktivite spojenou s upratovaním svojich pozemkov. Žiaľ, mnohí si odstraňovanie suchých trávnatých a krovinatých porastov uľahčujú vypaľovaním čistených plôch. Z uvedeného dôvodu chceme upozorniť  občanov – fyzické osoby  na dodržiavanie zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Fyzická osoba nesmie : Vypaľovať porasty bylín, kríkov […]

Read more

Mária Fabiková – posledná rozlúčka

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že nás navždy opustila naša spoluobčianka, pani Mária Fabiková, rod. Ďureková. Zomrela vo veku 68 rokov dňa 6.3.2023. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 8.3.2023 na cintoríne v Dolných Plachtinciach, obrad začne sv. omšou o 11:00 hod. v kostole sv. Martina v Dolných Plachtinciach. Modlenie za zosnulú bude dnes o 18:00 hod. v dome […]

Read more
1 2 3 4 34