Knižnice

Obecná knižnica Dolné Plachtince Obecná knižnica Dolné Plachtince je kultúrnou, informačnou a vzdelávacou inštitúciou, ktorej zriaďovateľom je Obec Dolné Plachtince. Sídlo obecnej knižnice je: Obecná knižnica, Dolné Plachtince 95, 991 24 Dolné Plachtince t.č. 047 48 31 295 e-mail: kniznica@dolneplachtince.sk Vedúca knižnice Klára Šusteková NOVINKA – Vyhľadávanie kníh v ONLINE KATALÓGU https://kniznica.dolneplachtince.sk/katalog.html Otváracie hodiny knižnice: Streda 15:00- 17:00 Piatok 13:00- 15:00 Funkcie verejnej obecnej […]

Read more
1 2 3 4 5 6