Mimoriadne situácie

V zozname nájdete postupy – odporúčania pre občanov v prípade ohrození/mimoriadnej udalosti. 1. Ako postupovať pri vzniku povodne? 2. Ako postupovať pri vzniku požiaru? 3. Ako postupovať pri vzniku víchrice? 4. Ako postupovať pri úniku nebezpečných chemických látok? 5. Ako postupovať pri úniku nebezpečných biologických látok? 6. Ako postupovať pri úniku rádioaktívnych látok? 7. Ako postupovať pri dopravnej nehode spojenej […]

Read more