Stavebný úrad

Agendu stavebného úradu pre obec vykonáva: Spoločný obecný úrad Mariánske nám. 1 992 01 Modrý Kameň samostatný referent: Ján Greguš Tel.: 047/48 70 283 e-mail: stavbar@modrykamen.sk Úradné hodiny: Pondelok 7:30 – 12:00, 13:00 – 15:30 Streda: 7:30 – 12:00, 13:00 – 15:30 Podateľňou stavebného úradu je Obecný úrad Dolné Plachtince.   Tlačivá na stiahnutie: Žiadosť o potvrdenie veku stavby, čestné vyhlásenie […]

Read more

Matričný úrad

Obec Dolné Plachtince – matričný úrad 991 24 Dolné Plachtince 95 matrikárka: Marta Kozáková Tel.: 047/48 30 096 e-mail: matrika@dolneplachtince.sk Úradné hodiny: Pondelok 8:00 – 12:00 Streda: 8:00 – 12:00 Územný obvod Matričného úradu Obce Dolné Plachtince: Horné Plachtince Stredné Plachtince Dolné Plachtince Príbelce Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na […]

Read more

Obecný úrad

Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu. Zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a je podateľňou a výpravňou písomností obce. Prácu obecného úradu riadi starosta. Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu. Pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce vydáva starosta. Obec Dolné Plachtince obecný úrad […]

Read more
1 4 5 6 7