Matričný úrad

Obec Dolné Plachtince – matričný úrad 991 24 Dolné Plachtince 95 matrikárka: Marta Kozáková Tel.: 047/48 30 096 e-mail: matrika@dolneplachtince.sk Úradné hodiny: Pondelok 8:00 – 12:00 Streda: 8:00 – 12:00 Územný obvod Matričného úradu Obce Dolné Plachtince: Horné Plachtince Stredné Plachtince Dolné Plachtince Príbelce Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na […]

Read more