Školské kuchyne

Obec Dolné Plachtince Školská jedáleň pri MŠ, 991 24 Dolné Plachtince 95 IČO: 00319309, DIČ: 2021243136 Vedúca: Ivana Jardek Kuchárka: Marcela Kováčová Tel. 047/48 30 098 E-mail: jedalen@dolneplachtince.sk Školská jedáleň zabezpečuje rozvoz obedov priamo do domácností, v prípade záujmu kontaktujte vedúcu školskej jedálne na uvedenom telefónnom čísle. Aktuálne jedálne lístky: Jedálny lístok desiata, olovrant Jedálny lístok obed

Read more