Modernizácia sústavy verejného osvetlenia v obci Dolné Plachtince – informácie

Zverejňujeme informácie o zrealizovanom projekte. V rámci projektu bolo vymenených 123 ks svietidiel a sústava bola doplnená o 32 ks svetelných bodov. Súčasťou rekonštrukcie bola aj výmena 2 ks rozvádzačov a inštalácia systému riadenia, vzdialenej správy a monitorovania prevádzky. Rekonštrukciou sa dosahuje úspora na elektrickej energii až 60 322,42 kWh/rok čím je naplnený dopadový merateľný ukazovateľ. Úspora energie vo výške […]

Čítať viac
1 8 9 10 11 12