Africký mor ošípaných – dôležité

Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš žiada všetkých, aj drobných chovateľov o bezodkladnú registráciu chovu vyplnením tlačiva a zaslaním priamo na RVPS Veľký Krtíš, alebo na obecný úrad. Každý chovateľ je povinný: zaregistrovať chov nahlásiť každú domácu zabíjačku najneskôr 1 deň vopred na tel.č. 047/4812999. Po zabití odobrať vzorku z bráničného piliera 4x4cm a doručiť na RVPS. Toto vyšetrenie je […]

Čítať viac

AMO 2019

Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš nariaďuje povinnú registráciu všetkých, aj drobných chovov ošípaných a ďalšie opatrenia na zabránenie šírenia afrického moru ošípaných. Ak ste chovateľom aspoň jednej ošípanej, kontaktujte bezodkladne obecný úrad. Bližšie info na obecnom úrade.

Čítať viac

Mária Šimonová – posledná rozhlúčka

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že nás navždy opustila naša spoluobčianka p. Mária Šimonová, rod. Kučíková. Zomrela vo veku 80 rokov dňa 22.12.2018. Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 27.12.2018 na miestnom cintoríne v Dolných Plachtinciach. Obrad začne o 13:00 svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole sv. Martina. Modlenie za zosnulú bude dnes o 17:00.

Čítať viac

Výstava kroje

Srdečne Vás pozývame dnes od 14:00 do 16:00 hod. na výstavu „Náš dolnoplachtinský kroj“, v kultúrnom dome, v priestoroch bývalého klubu – vchod za autobusovou zastávkou. Príďte si pozrieť náš dolnoplachtinský kroj po jednotlivých súčastiach, ako aj v celku, rôzne druhy čepcov a ručníkov, ktorými sa za mladi pýšili naše staré mamy.

Čítať viac

Hostina – pozvánka

Srdečne Vás pozývame dnes o 13:00 na Slávnostné otvorenie výstavy „Náš dolnoplachtinský kroj“, v kultúrnom dome, v priestoroch bývalého klubu – vchod za autobusovou zastávkou. Príďte si pozrieť náš dolnoplachtinský kroj po jednotlivých súčastiach, ako aj v celku, rôzne druhy čepcov a ručníkov, ktorými sa za mladi pýšili naše staré mamy. O 14:00 bude Koncert klasickej a chrámovej hudby, v […]

Čítať viac
1 7 8 9 10 11 17