Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

V zmysle ustanovenia § 82, ods. 7/ zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“/ týmto Obec Dolné Plachtince ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje informáciu o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom. Žiadatelia p. Pavel Kupči a Juliana Kupčiová, obaja […]

Read more

Psi 28.7.2023

Vážení občania. Voľný pohyb psa je zakázaný. Dôrazne Vás žiadame, zabezpečte si Vašich štvornohých miláčikov, pretože budú odchytení a Vám budú okrem pokuty vyrubené aj poplatky za odchyt a útulok. Nečakajte prosím ohľaduplnosť, keď sami konáte neohľaduplne. Keď umožňujete psovi aby sa voľne vybehal, porušujete zákon, ale hlavne, škodíte ostatným obyvateľom obce. Verím, že aj Vy chcete, aby bola naša […]

Read more
1 2 3 4 36