Radosti v Háji 2 hlásenie

Pozývame Vás na podujatie Radosti v Háji, ktoré sa uskutoční v nedeľu 24.9.2023 od 12.hod. v Dolných Plachtinciach v Háji. V programe vystúpia Emma Pavlovová, Kmotríkovci, Ľudová hudba Hruška a herci z Divadla Štefana Kvietika odpremiérujú Pletke, samie pletke. Čaká na Vás ochutnávka tradičnej plachtinskej gastronómie – Ľaľušky, Dedele, chutné vínko, kapustnica, klobása, občerstvenie za výhodné ceny. Občania s trvalým […]

Read more

Jozef Šoltés

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že nás navždy opustil náš spoluobčan, pán Jozef Šoltés vo veku 71 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 12.9.2023 v D.Plachtinciach. Obrad začne svätou omšou o 11.hod v kostole. Modlenie za zosnulého bude dnes o 17. hod a zajtra po sv. omši v dome smútku.

Read more

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

V zmysle ustanovenia § 82, ods. 7/ zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“/ týmto Obec Dolné Plachtince ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje informáciu o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom. Žiadatelia p. Pavel Kupči a Juliana Kupčiová, obaja […]

Read more

Psi 28.7.2023

Vážení občania. Voľný pohyb psa je zakázaný. Dôrazne Vás žiadame, zabezpečte si Vašich štvornohých miláčikov, pretože budú odchytení a Vám budú okrem pokuty vyrubené aj poplatky za odchyt a útulok. Nečakajte prosím ohľaduplnosť, keď sami konáte neohľaduplne. Keď umožňujete psovi aby sa voľne vybehal, porušujete zákon, ale hlavne, škodíte ostatným obyvateľom obce. Verím, že aj Vy chcete, aby bola naša […]

Read more
1 2 3 4 5 37