Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

V zmysle ustanovenia § 82, ods. 7/ zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“/ týmto Obec Dolné Plachtince ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje informáciu o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.   Žiadateľ Mesto Modrý Kameň, Mariánske námestie […]

Read more

Koronavírus – dôležité – čítajte

Zverejňujeme dôležité informácie o koronavíruse. Kliknite pre stiahnutie pdf. AKTUÁLNE Aktualizované: 25.11.2021, 13.40 h, zdroj: http://www.uvzsr.sk/, TASR, RKC farnosť Dolné Plachtince, vlastný archív.   Od 25.11.2021 00:00 hod je zavedený núdzový stav. Čítajte pozorne: nudzovy stav 25_11_021_final.pdf   Viac na https://www.uvzsr.sk/, https://automat.gov.sk/velky-krtis Informácie Článok o koronavíruse, príznakoch a pokyny RÚVZ ku karanténe: článok COVID-19 (1) – dôležité Máte podozrenie alebo potvrdený koronavírus? […]

Read more
1 2 3 4 5 29