Výberové konanie MŠ

Obec Dolné Plachtince v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov Vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Dolné Plachtince č. 95, […]

Čítať viac
1 2 3 4 5 12