Africký mor ošípaných – dôležité

Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš žiada všetkých, aj drobných chovateľov o bezodkladnú registráciu chovu vyplnením tlačiva a zaslaním priamo na RVPS Veľký Krtíš, alebo na obecný úrad. Každý chovateľ je povinný: zaregistrovať chov nahlásiť každú domácu zabíjačku najneskôr 1 deň vopred na tel.č. 047/4812999. Po zabití odobrať vzorku z bráničného piliera 4x4cm a doručiť na RVPS. Toto vyšetrenie je […]

Čítať viac
1 2 3 4 5 12