Festival hudobného folklóru 15.06. 2019 o 18:00 hod. KD v Dolných Plachtinciach

Hontiansko – ipelské osvetové stredisko vo Velkom Krtíši Banskobystrický samosprávny kraj Obec Dolné Plachtince vás pozývajú na FESTIVAL HUDOBNÉHO FOLKLÓRU 15.06. 2019 o 18:00 hod.  KD v Dolných Plachtinciach okresná postupová prehliadka speváckych skupín, sólistov spevákov sólistov inštrumentalistov, ľudových hudieb   Po prehliadke LUDOVÁ ZÁBAVA   Festival hudobného folklóru.pdf

Čítať viac

MDD 2019 – nedeľa 2.6.2019 od 15. hod.

Obec Dolné Plachtince Vás srdečne pozýva na MDD 2019, ktorý sa bude konať v nedeľu 2.6.2019 od 15.hod. pri kultúrnom dome. Na deti čaká Paintball streľba zo vzduchovky skákací hrad maľovanie na tvár a plno ďalších zábavno-športových disciplín. O občerstvenie pre deti je postarané. Dospelí si môžu občerstvenie zakúpiť v bufete.

Čítať viac

Výberové konanie ZŠ

Obec Dolné Plachtince v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov Vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Dolné Plachtince č. 95, […]

Čítať viac

Výberové konanie MŠ

Obec Dolné Plachtince v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov Vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Dolné Plachtince č. 95, […]

Čítať viac
1 2 3 4 5 6 14