Posledná rozlúčka Jozef Kuzma

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás navždy opustil náš spoluobčan Jozef Kuzma, rod. Kuzma. Zomrel vo veku 87 rokov dňa 01.10.2018. Telesné pozostatky nášho spoluobčana budú uložené dňa 06.10.2018 o 13:00 v miestnom cintoríne v Dolných Plachtinciach. Obrad začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole sv. Martina v Dolných Plachtinciach.

Read more

ÚKSUP, jablká, stolové hrozno

Skúšobná stanica ÚKSÚP predáva vo svojom areáli jablká rôznych odrôd na priamu konzumáciu aj na dlhodobé uskladnenie. Cena 0,50 EUR/kg. Ďalej predávajú stolové hrozno – rôzne odrody biele aj modré. Cena 1 EUR/kg. Príďte si kúpiť alebo si objednajte vysoko kvalitné ovocie, vypestované tu v Dolných Plachtinciach. Na výber máte široký sortiment vynikajúcich odrôd. Skúšobná stanica je dnes otvorená do […]

Read more
1 23 24 25 26 27 31