Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021

Obec Dolné Plachtince v súlade s §4/6 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021. ÚROVEŇ VYTRIEDENIA V OBCI DOLNÉ PLACHTINCE JE: 43,32%. Sadzba poplatku pre rok 2022 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro.t-1 je 18,00 […]

Read more

Oznámenie o nastúpení náhradníka za poslanca OZ

V zmysle § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujem nastúpenie náhradníka na uvoľnený post poslanca Obecného zastupiteľstva Obce Dolné Plachtince. V zmysle § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov ak zanikol mandát poslanca […]

Read more
1 2 3 4 16