Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

V zmysle ustanovenia § 82, ods. 7/ zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“/ týmto Obec Dolné Plachtince ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje informáciu o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.   Žiadateľ Mesto Modrý Kameň, Mariánske námestie […]

Read more

Koronavírus – dôležité – čítajte

Zverejňujeme dôležité informácie o koronavíruse. Kliknite pre stiahnutie pdf. AKTUÁLNE Aktualizované: 25.11.2021, 13.40 h, zdroj: http://www.uvzsr.sk/, TASR, RKC farnosť Dolné Plachtince, vlastný archív.   Od 25.11.2021 00:00 hod je zavedený núdzový stav. Čítajte pozorne: nudzovy stav 25_11_021_final.pdf   Viac na https://www.uvzsr.sk/, https://automat.gov.sk/velky-krtis Informácie Článok o koronavíruse, príznakoch a pokyny RÚVZ ku karanténe: článok COVID-19 (1) – dôležité Máte podozrenie alebo potvrdený koronavírus? […]

Read more

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

V zmysle ustanovenia § 82, ods. 7/ zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“/ týmto Obec Dolné Plachtince ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje informáciu o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.   Žiadatelia p. Ing. Ľubomír Hruška a Mgr. […]

Read more

HaZZ

Vážení občania, s príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov. Preto je potrebné aby ste dbali na to, že komín, na ktorý je pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom do 50 kW musí byť pravidelne čistený a kontrolovaný v nasledovných […]

Read more

Kurz háčkovania a štrikovania

„V dňoch 20. a 27. novembra 2021 sa v Hontianskej dielni tradičného remesla v Hontiansko – ipeľskom osvetovom stredisku Veľký Krtíš uskutoční podujatie s názvom „Kurz háčkovania a štrikovania. Dielňa Hontiansko – ipeľského osvetového strediska je pre všetkých, ktorí radi tvoria, objavujú a chcú sa dozvedieť viac o zaujímavých druhoch  umenia. Pre našich návštevníkov a návštevníčky všetkých vekových kategórií spájame nové zručnosti s oddychom […]

Read more

Slovakia Energy SSE

Stredoslovenská energetika a.s. oznamuje zákazníkom zrušenej firmy Slovakia Energy, že ak majú záujem o uzavretie zmluvy na odber elektriny ako aj na odber plynu so spoločnosťou Stredoslovenská energetika a.s., môžu tak urobiť na obecnom úrade vo štvrtok 21.10.2021 o 11. hod., kde  bude prítomný zástupca SSE, ktorý vie poskytnúť všetky potrebné informácie. Ak máte záujem, prineste si so sebou ročné vyúčtovacie faktúry […]

Read more
1 2 3 4 5 16