Zasadnutie OZ 8.6.2017

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na portáli Obecné zastupiteľstvo sme zverejnili pozvánku na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolných Plachtinciach na deň 8.6.2017. Pozvánku nájdete v umiestnení https://dolneplachtince.sk/zastupitelstvo/viewtopic.php?f=5&t=29.

Read more

Zasadnutie OZ 11.5.2017

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na portáli Obecné zastupiteľstvo sme zverejnili pozvánku na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolných Plachtinciach na deň 11.5.2017. Pozvánku nájdete v umiestnení https://dolneplachtince.sk/zastupitelstvo/viewtopic.php?f=5&t=28.

Read more

Zasadnutie OZ 9.3.2017

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na portáli Obecné zastupiteľstvo sme zverejnili pozvánku na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolných Plachtinciach na deň 9.3.2017. Pozvánku nájdete v umiestnení https://dolneplachtince.sk/zastupitelstvo/viewtopic.php?f=5&t=24.

Read more

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Dolné Plachtince

Obecné zastupiteľstvo v Dolných Plachtinciach uznesením č. 2/2017 zo dňa 9.2.2017 schválilo: Vyhlásenie konania voľby hlavného kontrolóra obce Dolné Plachtince, ustanovilo: náležitosti písomnej prihlášky a podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Dolné Plachtince. V súlade s § 18 a, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov OZ Dolné Plachtince vyhlasuje deň konania […]

Read more

Tradičná vinárska súťaž – výsledky

Milí priatelia, dovoľujeme si zverejniť výsledky odborného vyhodnotenia vín odbornou degustačnou komisiou, ktoré sa konalo 17.2.2017 v kultúrnom dome v Dolných Plachtinciach. Viac v katalógu, ktorý dostanete na verejnej ochutnávke vín dňa 25.2.2017 o 15. hod. Slávnostné vyhlásenie výsledkov bude o 16. hod. Srdečne blahoželáme k získaným oceneniam.

Read more
1 30 31 32 33