FOND NA PODPORU UMENIA PODPORIL NÁKUP KNÍH

Obec Dolné Plachtince získala v roku 2018 prostredníctvom projektu „Rozšírenie knižničného fondu obecnej knižnice v Dolných Plachtinciach“ finančné prostriedky na nákup novej literatúry. Doplnenie knižničného fondu z verejných prostriedkov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu. Celkové oprávnené výdavky:  1 100 € Podporené z FPU:   1 000 €

Read more

Voľby do orgánov samosprávy obcí – výsledky

Zverejňujeme oficiálne výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Dolné Plachtince, ktoré sa konali 10.11.2018. 502 zapísaných voličov 349 vydaných obálok 349 odovzdaných obálok 69,52 % ÚČASŤ VOLIČOV 343 platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu ZVOLENÝ STAROSTA Bc. Cyril Bartók SMER-SD 235 hlasov 68,51 % Nezvolený kandidát na starostu: PaedDr. Dušan Šimun, NEKA 108 hlasov 343 platných hlasovacích lístkov odovzdaných […]

Read more

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ V ROKU 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018. ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Obecného zastupiteľstva Rozhodnutie predsedu NR SR 2018_203. Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený. Oznámenie o určení počtu poslancov […]

Read more

Radosti v Háji I – poďakovanie

Dovoľte mi, aby som sa poďakoval predovšetkým návštevníkom podujatia za to, že si našli čas, prijali naše pozvanie a prišli za kultúrou a starými zvykmi. Moje poďakovanie patrí  pánovi Mgr. Art. Cyrilovi Párišovi za celé programové zabezpečenie, účinkujúcim: Juraj Matiaš z Horných Plachtiniec – talk show o ľudových zvykoch, Mária Cellengová z Príbeliec – štrikovanie štrimflí, Zuzana Tereková z Horných Plachtiniec,  Zuzana Backová z Veľkého Krtíša, Mária […]

Read more
1 16 17 18 19 20 21